Phương châm hoạt động

  • Đối tượng hưởng lợi là trọng tâm. Đối tượng hưởng lợi trực tiếp, bao gồm các bạn học sinh THPT và sinh viên đại học tại khu vực, sẽ luôn là trọng tâm của bất cứ dự án, chương trình nào do TYO tổ chức, và cũng là trọng tâm trong mỗi quyết định và hành động mà những người đứng sau TYO đưa ra. Chúng tôi luôn chú trọng sự đổi mới cả về nội dung và hình thức của các chương trình.
  • Hợp tác toàn diện. Chúng tôi tin rằng để tạo ra những ảnh hưởng tốt cho cộng đồng thì ba tổ chức: tổ chức chính phủ, tổ chức xã hội phi lợi nhuận, và doanh nghiệp địa phương, cần phối hợp chặt chẽ vì họ gắn bó trực tiếp và có khả năng tạo ra ảnh hưởng lớn với cộng đồng. Các hoạt động của TYO sẽ được xây dựng với sự hợp tác của ít nhất một tổ chức từ mỗi nhóm kể trên. Điều này sẽ giúp nhân rộng những kết quả mà các chương trình của chúng tôi mang lại.
Liên hệ
Nhận tin mới từ TYO
Đăng ký NGAY để nhận những thông tin thú vị và hữu ích nhất từ TYO
Bài viết mới