CÂU CHUYỆN TYO

TYO là viết tắt của Tay Nguyen Youth Leadership Organization, tên tiếng Việt là Tổ chức Lãnh đạo trẻ Tây Nguyên. TYO (đọc là ty-yo) được xây dựng bởi một nhóm các bạn trẻ nhiệt huyết với mong muốn đóng góp sức mình xây dựng cho sự phát triển của khu vực Tây Nguyên.

Chúng tôi quan tâm tới việc thúc đẩy phát triển tại các khu vực kém phát triển ở Việt Nam và rút ngắn khoảng cách giữa các khu vực này với các thành phố lớn. Bắt đầu từ khu vực Tây Nguyên. Chúng tôi tin một trong những cách giúp rút ngắn khoảng cách là đầu tư vào giáo dục của các bạn trẻ. Đầu tư vào giáo dục nên bắt đầu ngay từ bây giờ và giáo dục không nhất thiết chỉ ở trong trường học.

Từ kinh nghiệm của bản thân, chúng tôi tin rằng các chương trình giáo dục bổ ích ngoài trường học có thể giúp các bạn trẻ – nguồn nhân lực tương lai của khu vực trong việc mở rộng hiểu biết về các vấn đề xã hội, trau dồi thêm các kỹ năng mềm và kỹ năng cứng phục vụ cho công việc sau này. Tuy vậy, thực tế cho thấy so với các thành phố lớn, các khu vực kém phát triển ở Việt Nam còn thiếu các chương trình giáo dục và lãnh đạo trẻ bổ ích. Dẫn đầu trong việc tổ chức các chương trình như vậy là cách chúng tôi đóng góp lại cho cộng đồng của mình và việc đóng góp lại cho cộng đồng này có thể được thực hiện ngay từ ngày hôm nay khi chúng ta còn trẻ. Chúng tôi tin vào sức mạnh đột phá của tuổi trẻ: dám nghĩ, dám làm, và dám dẫn đầu.